Svendborg som fortællende kommune, et pilotprojekt

FORTÆLLINGER I GRUNDSKOLEN. Pilotprojekt April 2024 (2) (3) Hanne Kirk, Jesper la Cour og jeg udgør FIDAs – Fortællere i Danmarks Skolegruppe. Her fremlægger vi resultatet af længere tids arbejde med “Svendborg som fortællende kommune, et pilotprojekt” på et seminar på Den Frie Lærerskole den 2. maj 2024. Stud.mag. Lise Stenhøj Mortensen har fulgt fortællerne…

GO HOME AND TELL

I marts 2023 besøgte jeg Palæstina for at finde de positive historier om palæstinenserne. Jeg fandt mange! og jeg har beskrevet dem i serien GO HOME AND TELL i 10 afsnit. Så mange gode initiativer og positive og hjertevarme indsatser. Det er forfærdelig bittert og sørgeligt, at alt for meget nu bliver ødelagt i krigen…

Møllehavehuset

Møllehavehuset er en forening, der har til formål at udbrede kendskabet til primært dansk litteratur og andre beslægtede kunstarter. Foreningen er en landsdækkende litteraturforening, som har til huse i Bøstrup på Langeland. Foreningen er dannet med udgangspunkt i forfatteren og kulturformidleren Johannes Møllehave og dennes arbejder. Møllehavehuset afholder saloner hver anden søndag mellem september og…

Kaperkrigen i Store Bælt og 2 x tipoldefar Hans Kruuse

Min tiptipoldefar Hans Kruuse gjorde tjeneste på en kanonbåd i Storebælt i Englandskrigen også kaldet kanonbådskrigen mellem 1807 og 1810. Her var han med til tage priser fra fjendtlige konvojer af handelsskibe. I 1810 – kun 20 år gammel – slog han sig ned i Nyborg og startede en virksomhed som sejlmager. I de næste…

Andrea Gomard

Andrea Gomard

Min artikel om Andrea Gomard udkom i Odensebogen 2022. Odensebogen udgives af Historiens Hus i Odense. I november 2021 åbnede en udstilling på Møntergården, Odense Bys Museer, om ti kvindelige fotografer, der arbejdede omkring 1900. Andrea Gomard var med! Hun havde sin egen etage og sin egen fine udstilling. Udstillingen kunne besøges indtil august 2022….

Faber fra Fyn

Faber, Christoffer Dystløb i Kerteminde Havn 1827 Olie på pap 37 x 47 JLM 2-562 Foto Ole Friis

Artikel i Cartha 2021, Østfyns Museers Årbog: “Faber fra Fyn. Om maleren Christopher Faber fra Kerteminde”. Christopher Faber (1800-1869) var guldaldermaler og fynbomaler, født i Kerteminde, elev af malerne Eckersberg og Lund på Akademiet i 1830´erne. Han malede hovedsagelig østfynske motiver samt altertavler i seks fynske kirker. Artiklen om hans liv og værker er udkommet…

Artikler i Fynske Årbøger

Artikler i Fynske Årbøger 2022: “Englandskrigen, Storebælt og Hans Kruuse”