Pilotprojektet Fortælling i skolen

Skolemonitor 30. maj 2024

Debat: Mere mundtlighed i fagene kan give udfordrede elever en ny chance

Et pilotprojekt har bragt mundtlig fortællinger ind i undervisningen på en række skoler i Svendborg. De kompetencer som mere mundtlighed medfører kan være en del af løsningen på inklusionsudfordringerne, lyder det fra dagens debatindlæg.

Af Pia Sigmund

Tidligere folkeskolelærer og med i FIDA, Fortællere i Danmarks Skolegruppe

Trods gode bestræbelser lider folkeskolen af en lang række problemer. Listen over mulige årsager og deres konsekvenser er alenlang.

Vi savner et enkelt redskab, der kan skabe fællesskab og trivsel i klasserne. En løsning kunne være mere mundtlighed og fortælling på en tidssvarende måde.

Fortæl en historie, og der skabes ro og lydhørhed, kan det virkelig være så enkelt? Det er i hvert fald erfaringen efter et pilotprojekt i Svendborg.

I tre måneder fik elever i indskolingen på tre svendborgskoler fortalt historier af fortællere fra Svendborg Fortælleværksted en gang om ugen. En studerende fra SDU fulgte dem og interviewede lærerne.

Det måske mest interessante ved undersøgelsen er, at eleverne blev dybt optagede af det, de lige havde hørt. De stillede spørgsmål, tænkte videre, fortalte egne historier, lyttede til hinanden – og ugen efter huskede de historien helt klart.

»Børnene bliver berørt af fortællingen,«, »de er trygge i det rum, der opstår,« og »de argumenterer – fagfagligt.«

Det er udsagn som stud.mag. Lise Stenhøj Mortensen har samlet og beskrevet i rapporten ’Fortællinger i grundskolen. Et pilotprojekt’.

Pilotprojekt skal bredes ud

Pilotprojektet ’Svendborg som fortællende kommune’ er første skridt til at inddrage alle kommunens folkeskoler – og på lidt længere sigt at komme ud til andre kommuner i landet.

Vi er Fortællere i Danmark, FIDA, som er et stort netværk af fortællere, både amatører og professionelle, hvoraf mange af os har en baggrund som lærere eller pædagoger.

Vi ved af erfaring, at når vi fortæller for børn, bliver der lydhørhed, og der opstår et fællesskab omkring historien. Børnene bliver nysgerrige og får lyst til at vide mere. Med pilotprojektet ville vi have nye øjne på, hvad der sker, når der fortælles.

Vi har en vision om at inspirere alle lærere til at bruge det enkle og lettilgængelige redskab, som en fortælling er.

De fleste lærere fortæller allerede i undervisningen. Vi ønsker i FIDA at give praktiske råd til, hvordan man kan blive mere bevidst om fortællingens virkemidler og til at udnytte dem til at skabe opmærksomhed og fastholde interessen.

Vi har også en vision om, at alle elever i den danske folkeskole skal lære at fortælle en historie og udtrykke sig mundtligt og lytte til andres fortælling.

FIDA arbejder på at skræddersy kurser i fortælling til lærere og pædagoger. Skoleforliget åbner op for lokale løsninger med tilbud om kurser.

Mundtlighed som vej til inklusion

Af rapporten om pilotprojektet fremgår det desuden, at lærerne beskriver eleverne som lyttende og koncentrerede. Der opstod dialogisk samtale efter fortællingerne.

Eleverne udviste empati over for hinandens holdninger og perspektiver. De »blev medskabere af et undersøgende og løsningsorienteret læringsrum, hvor de følte sig trygge ved at dele deres egne fortællinger og meninger.«

Der findes megen international forskning, der fastslår, at mundtlig fortælling kan være medvirkende til at engagere eleverne og styrke deres hukommelse, ordforråd, opmærksomhed og kommunikationsevner.

Narrative kompetencer kan skabe sammenhæng og mening og forstærke elevernes evne til at lytte og forstå i samspil med andre samt øge deres empati og sociale bevidsthed.

Og når det nu ser ud til, at vi skal leve videre med inklusionen, som ikke blev afskaffet med folkeskoleforliget, og fortsat er den måske største hurdle for undervisningen, så må vi finde nye – gerne enkle – måder at tackle denne store udfordring på.

Vi mener, at mere mundtlighed i fagene kan give mange svage og udfordrede elever en ny chance.