Kaperkrigen i Store Bælt og 2 x tipoldefar Hans Kruuse

Min tiptipoldefar Hans Kruuse gjorde tjeneste på en kanonbåd i Storebælt i Englandskrigen også kaldet kanonbådskrigen mellem 1807 og 1810. Her var han med til tage priser fra fjendtlige konvojer af handelsskibe. I 1810 – kun 20 år gammel – slog han sig ned i Nyborg og startede en virksomhed som sejlmager. I de næste par år deltog han som kaper i flere priser, og nu anlagde han sine indtægter i huse i Nyborg. Han giftede sig med Anna Marie Ziegler fra Svendborg i 1812. Efter få år byggede han også skibe og blev købmand i Nyborg.

Jeg arbejder på en større artikel om Hans Kruuse og om kanonbådskrigen i Storebælt sammen med min slægtning Emil Kruuse og en kort artikel om Hans og hans liv.

Min artikel om Hans Kruuses søn, min tipoldefar Johan Kruuse, kan læses i Fynske Årbøger 1984: “Kruuserne i Nyborg”.

Hans Kruuse - købmand i Nyborg og hans familie
Hans Kruuse – købmand i Nyborg – og hans familie

Fra venstre: Anna Marie, Hans, Sofie, Ferdinand, Johan, Hans