Kaperkrigen i Store Bælt og 2 x tipoldefar Hans Kruuse

Min tiptipoldefar Hans Kruuse gjorde tjeneste på en kanonbåd i Storebælt i Englandskrigen også kaldet kanonbådskrigen mellem 1807 og 1810. Her var han med til tage priser fra fjendtlige konvojer af handelsskibe. I 1810 – kun 20 år gammel – slog han sig ned i Nyborg og startede en virksomhed som sejlmager. I de næste par år deltog han som kaper i flere priser og anlagde sine indtægter, først i seljmagervirksomheden, siden i huse og skibe i Nyborg. Han giftede sig med Anna Marie Ziegler fra Svendborg i 1812. Efter få år blev han købmand i Nyborg.

I november 2022 udkom min artikel “Englandskrigen, Storebælt og Hans Kruuse” i Fynske Årbøger 2022.

Jeg arbejder på et større skrift om kanonbådskrigen i Storebælt sammen med min slægtning Emil Kruuse.

Min artikel om Hans Kruuses søn, min tipoldefar Johan Kruuse, kan læses i Fynske Årbøger 1984: “Kruuserne i Nyborg”.

Hans Kruuse - købmand i Nyborg og hans familie
Hans Kruuse – købmand i Nyborg – og hans familie

Fra venstre: Anna Marie, lille Hans, Sofie, Ferdinand, Johan, Hans

Læs fuldt manuskript “Hans Kruuse og Kaperkrigen” via dette link.