Kaperkrigen i Store Bælt og 2 x tipoldefar Hans Kruuse

Min tiptipoldefar Hans Kruuse gjorde tjeneste på en kanonbåd i Storebælt i Englandskrigen også kaldet kanonbådskrigen mellem 1807 og 1810. Her var han med til tage priser fra fjendtlige konvojer af handelsskibe. I 1810 – kun 20 år gammel – slog han sig ned i Nyborg og startede en virksomhed som sejlmager. I de næste…