Møllehavehuset

Møllehavehuset er en forening, der har til formål at udbrede kendskabet til primært dansk litteratur og andre beslægtede kunstarter.

Foreningen er en landsdækkende litteraturforening, som har til huse i Bøstrup på Langeland.

Foreningen er dannet med udgangspunkt i forfatteren og kulturformidleren Johannes Møllehave og dennes arbejder.

Møllehavehuset afholder saloner hver anden søndag mellem september og maj.

Jeg har den store fornøjelse at være blevet valgt som suppleant til foreningens bestyrelse.

Den 16. oktober 2022 fortalte jeg om englandskrigen i Storebælt – lige uden for Møllehavehusets vinduer.