Benny Andersen prisen 2024

I maj modtog Natascha Rée Mikkelsen og Knud Foldschack Benny Andersen prisen 2024 ved en festlighed på Børnekonferencen i Horsens. Det er en stor glæde og opmuntring, at de fik prisen. I Bedsteforældre for  Asyls “Børnene-hjem-fra-Syrien-NU”-gruppe har vi længe haft et tæt samarbejde med de to. Det var nærliggende, at jeg – på vegne af Bedsteforældre for Asyl – skrev en indstilling til prisen. Her er min indstilling:

På vegne af Bedsteforældre for Asyls arbejdsgruppe, `Børnene hjem fra Syrien NU`, indstiller jeg Natascha Rée Mikkelsen og Knud Foldschack til Benny Andersen Prisen 2024.

Vores indstilling er en hyldest til Natascha og Knud som enestående og vedholdende ildsjæle. I  de seneste fire år har de brugt en stor del af deres tid på at få de danske børn, der er født i Syrien, eller som ganske små er kommet til fangelejre i Syrien, hjem til Danmark sammen med den eneste kontaktperson, børnene har, deres mor. De har desuden forsøgt at sørge en god modtagelse af børnene, de har stået for lyspunkter i deres liv i Danmark, og de har støttet deres pårørende. Med vores indstilling vil vi også gerne vise Natascha og Knud som lysende eksempler på mennesker, der har 100% fokus på børnenes tarv, og som kan inspirere andre.

Natascha og Knud grundlagde foreningen Repatriate the Children – Denmark i 2022 med det ene formål at støtte de godt 25 børn, der på daværende tidspunkt var i Syrien. Det er lykkedes at få de fleste børn og deres mødre til Danmark, men der er stadig mindst et barn tilbage.

Natascha og Knud har besøgt al-Roj og al-Hol-lejrene flere gange for med egne øjne at opleve de forhold, som børnene lever under, og for at lære børnene at kende, så de i det mindste kan føle sig trygge ved to mennesker i Danmark.

De har søgt midler til at skabe adskillige ferie- og weekendophold, siden børnene kom til Danmark. De har selv har deltaget og har stået for administration og praktisk arbejde – sammen med hjælpere. Disse ophold har været lyspunkter for børnene i disse vanskelige år, hvor de kun har mulighed for at se deres mor én gang om ugen i én overvåget time. Natascha har daglig eller ugentlig kontakt med de familiemedlemmer, som børnene er indkvarteret hos, mens mødrene er fængslet, og bistår familierne på mange måder.

Natascha og Knud har lagt en stor arbejdsindsats i at fremstille rapporten (2023): ”Hjemtagelse af de danske børn fra de syriske fangelejre: Reintegration og rehabilitering efter repatriering fra det nordøstlige Syrien. Om de danske erfaringer i forbindelse med hjemtagelsen af børn og mødre fra fangelejre i Syrien”. Rapporten henvender sig hovedsagelig til de danske myndigheder, men også til offentligheden. Rapportens formål er at advare mod en gentagelse af første hjemkomst, hvor børnene straks blev fjernet fra deres mødre og anbragt på børnehjem, mens deres pårørende og Natascha måtte tage alene hjem fra lufthavnen.

Natascha og Knud yder en ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for disse udsatte børn. De fleste er i Danmark nu, men der er stadig et stort stykke arbejde at gøre, fordi det er vanskeligt at repatriere disse traumatiserede børn.

De to arbejder helt i Benny Andersens ånd: ”Der findes børn der må flygte/ men du har intet at frygte/ ingen skal mishandle dig, håber jeg.”

Pia Sigmund, på vegne af Bedsteforældre for Asyl

 

Forrest Knud og Natascha, bagest Benny Andersen prisens stifter, Daniel Nyboe Andersen.