2 Timer om Ugen

Pia Sigmund med børn

Match

2 Timer om Ugen er en organisation, der for øjeblikket har hjemme i Odense, Esbjerg og i Aarhus. Vores formål er at styrke små flersprogede børn sprogligt, socialt og kulturelt. Vi matcher 3-8-årige børn med en voksen frivillig sprog- og kulturven. De to mødes to timer hver uge, hvor de leger, spiller spil, læser billedbøger og hygger sig. Vi møder barnet, der hvor det er, og vi indretter os efter barnets lyst og behov. Formålet er at give børnene sproglig opmærksomhed, så deres danske sprog kan udvikle sig, og give børnene en mulighed for at lære dansk kultur og danske traditioner at kende. Det letter deres skolestart og giver dem en bedre skolegang. Venskabet med børnene åbner også for venskab med resten af familien.

Vores motto er: Legende læring.

Vi læser og leger på Dalum Bibliotek.
I august 2022 holdt vi en konference på Syddansk Universitet som afslutning på to års spændende udviklingsarbejde i samarbejde med forskere på Syddansk Universitet: “Nye veje til dansk for flersprogede børn – i overgangen fra dagtilbud til skole”.
De frivillige har netop fået overrakt deres diplomer, Pia har fået en buket.
Pia på konferencen `Nye veje til dansk for flersprogede børn
– i overgangen fra dagtilbud til skole´ i august 2022

Sprogklubber

I 2019 startede vi to Sprogklubber i belastede boligområder, en i Vollsmose og en i Esbjerg. Formålet er at styrke de 5-7-årige flersprogede småbørns sproglige udvikling lige før og omkring deres skolestart. I sommeren 2020 fik vi en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden, som gjorde det muligt at starte nye sprogklubber for børn.

Konference: Nye veje til dansk for flersprogede børn – i overgangen fra dagtilbud til skole Onsdag den 24. august 2022 på Syddansk Universitet

2 Timer om Ugen har arbejdet tæt sammen med Center for Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, og med Filosofi i Skolen, Institut for Kulturvidenskaber, begge SDU, omkring udvikling af Sprogklubberne. Vi afslutter samarbejdet med denne konference. Tilmelding til alaa@socialtarbejde.dk

Fonden for Socialt Ansvar

Pr. 15. april 2021 er 2 Timer om Ugen trådt ind i Fonden for Socialt Ansvar. Læs mere om Fonden her: www.socialtansvar.dk

  • 2 Timer om Ugen har til huse i Godthåbsgade 30B, 5000 Odense C, Beboerhuset i gården. Kig ind og hils på os!
  • Alaa Abdol-Hamid er projektleder i Odense. Kontakt hende på alaa@socialtansvar.dk
  • Havvanur Demir er daglig leder i Esbjerg. Kontakt hende på havanur@socialtansvar.dk
  • Arzu Celik er daglig leder i Aarhus. Kontakt hende på arzu@socialtarbejde.dk
  • Besøg hjemmesiden: www.2timeromugen.dk og læs meget mere om både foreningen og om organisationen.

Novo Nordisk Fonden

I sommeren 2020 fik vi bevilliget et større beløb til to års arbejde fra Novo Nordisk Fonden: ”Comeback from COVID-19 – Supporting the learning of vulnerable children” eller ”Nye veje til dansk for flersprogede børn – i overgangen fra dagtilbud til skole.” Her samarbejder vi tæt med lektor Laila Kjærbæk fra Center for Sporg og Læring på Syddansk Universitet samt med lektor Caroline Schaffalitzsky og adjunkt Anni Nielsen fra Filosofi i Skolen, ligeledes Syddansk Universitet, omkring nyudvikling af arbejdet i sprogklubberne og om udvikling af nye materialer og nye metoder.

De to år afsluttes med en konference på Syddansk Universitet den 24. august 2022.

Bogen

Bogen om 2 Timer om Ugen udkom i efteråret 2017! En smuk og oplysende bog! Den indeholder interviews med frivillige og børn samt smukke fotos af fotograf Thomas Appel. Møllerens Fond gav støtte til udgivelsen. Vi siger hjertelig tak! Bogen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til 2 Timer om Ugen.

Egmont Fonden

I begyndelsen af 2022 fik 2 Timer om Ugen en stor bevilling fra Egmont Fonden. Bevillingen er fem-årig. Den vil gøre det muligt at udvide 2 Timer om Ugen til i alt ti byer i Danmark. Vi er allerede i gang med arbejdet, og Aarhus Kommune bliver den første nye kommune – efter Odense og Esbjerg.

2 Timer om Ugen har deltaget i Egmont Fondens Spireprograms fase 2, En Konceptinvestering, der gjorde det muligt for os at undersøge, hvordan vi kan udvide indsatsen til flere kommuner i landet. Vi udvidede med Esbjerg Kommune fra 1. februar 2019.

Ildsjæleprisen

I september 2016 fik 2 Timer om Ugen overrakt Odense Kommunes Ildsjælepris ved en fest på rådhuset i Odense. Vi er meget glade!

Dokumentation

I juni 2016 udkom rapporten ”En Forskningsbaseret undersøgelse af frivilliges samvær med børn af anden etnisk baggrund end dansk i organisationen 2 Timer om Ugen”. Rapporten var finansieret af midler fra Tryg Fonden og blev skrevet af lektorerne Charlotte Jørgensen og Lene Gutzon Munster fra University College Lillebelt

Bliv medlem af foreningen

2 Timer om Ugen og støt den gode sag! Det koster kun 100 kr. om året. Konto nummer 9570 1151 1481.

Flygtninge i 2015

I efteråret 2015 udvidede vi konceptet, således at vi også matchede voksne nyankomne flygtninge og familier med børn eller unge med en voksen dansk frivillig sprog- og kulturven. Der var og er stadig et stort behov for at lære danskere at kende. Vores grundidé er: At give støtte til at lære det danske sprog og at lære dansk kultur og levevis at kende. Nu – i 2021 – har vi kontakt med nogle af disse familier, men vi satser hovedsagelig på de små børn gennem match ét-barn-og-én-frivillig og via sprogklubberne.

Heba

Heba var det første barn i 2 Timer om Ugen. Jeg lærte hende at kende i december 2008, da hun var 4 3/4 år gammel. Jeg begyndte at hente hende i hendes børnehave i Vollsmose en gang om ugen, så kom hun i skole, og jeg hentede hende hjemme, og sådan fortsatte det i næsten fire år. Vi har læst historier, spillet kort, spillet billedlotteri, lavet små teaterstykker sammen, bagt julekager, klippet påskepynt, sunget sange, ja, lavet utallige hyggelige beskæftigelser sammen. Vi har også været på ture sammen, i Den Fynske Landsby, i Zoo, i cirkus og mange andre steder, hvor hun nok ikke ville være kommet ellers. Heba er nummer syv i en flok på ni piger fra en familie med irakisk flygtningebaggrund. Hun trængte ikke kun til at lære dansk sprog og kultur, men også til at være alene med en voksen og blive lyttet til.
Det allerbedste var næsten, at der opstod et tillidsfuldt forhold mellem hendes familie og mig. Jeg var nok den eneste dansker, der blev lukket ind i familien. Nu ser jeg kun Heba et par gange om året, men altid bliver jeg taget imod med åbne arme, og Heba lyser af glæde, når jeg besøger hende.

Der er lukket for kommentarer.