Fortælling i skolen

Fortælle historier på Vollsmose Bibliotek

I FIDA – Fortællere i Danmark – har vi en vision. Vi ser en nær fremtid i den danske folkeskole, hvor den mundtlige fortælling er en helt naturlig del af hver eneste skoledag, ja, af hver eneste undervisningstime. Det er både lærerne, der fortæller, og det er eleverne, der udtrykker sig mundtligt. Det kan være en kort historie i begyndelsen af timen, så opmærksomheden fanges, og et fælleskab bliver skabt i klassen. Det kan være længere historier, det kan være fortælling som dialog mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes. Når det bliver almindeligt at fortælle i den daglige undervisning, lærer eleverne at lytte og koncentrere sig og være åbne for kammeraternes overvejelser. Det fantastiske er, at vi kan bruge fortællinger i alle fag.

Den mundtlige fortælling har så mange fordele, og vi er sikre på, at den kan bidrage til at øge elevernes – og lærernes – generelle trivsel.

Og så er det endda slet ikke svært at fortælle en historie. FIDA vil bistå med at holde korte fortællekurser, og vi anbefaler, at lærerne finder sammen i mindre øvecirkler for at blive helt sikker på sig selv og den måde, man fortæller på.

Der findes mange overbevisende undersøgelser om historiefortælling i skolen og om alle de positive effekter, den mundtlige fortælling giver; men næsten alle undersøgelser stammer fra udlandet. Nu sætter vi nogle pilotprojekter i gang med praktisk forskning tilknyttet, så vi kan vise, at fortælling i skolen også virker på dansk jord.

Vi begyndte i efteråret 2023 i Svendborg, hvor tre skoler medvirker i et pilotprojekt. Svendborg Fortælleværksted, som er en gruppe fortællere, tager ud på skolerne og fortæller, og lærere og pædagoger får kurser. Skolerne får også besøg af professionelle fortællere. Kort sagt – vi vil skabe en stemning af fortælling på de tre skoler. Vi vil opmuntre lærerne til at bruge den mundtlige fortælling og til at lade eleverne fortælle. Læg skærmene væk, stå frem og vis, hvad du kan. Brug din krop! Vær kreativ og tænk – og fortæl! Fortælling i skolerne følges af en forsker og studerende fra Syddansk Universitet.

Vi håber, at lysten til at bruge den mundtlige fortælling vil brede sig som ringe i vandet på byens andre skoler – og videre ud i landet.

Hele denne historie for at fortælle, hvorfor vi har søgt midler til at komme i gang med pilotprojektet i Svendborg, og hvorfor vi er meget glade for bevillingerne fra SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, og fra Halbergs Familiefond.

Læs mere her: https://fortaellereidanmark.dk/fortaelling-i-skolen-dokumentation/