Børneringen

Børneringen havde 75 års jubilæum i 2016

Børneringen er en paraplyorganisation for omkring 90 selvejende børneinstitutioner i Københavnsområdet. Børneringen blev grundlagt i 1941.

75 års jubilæet i 2016 blev fejret med et jubilæumsskrift, der udkom på selve fødselsdagen den 28. februar. Bogen udkom på forlaget KLIM.

Det har været et meget spændende arbejde at samle materiale om Børneringen. Børnenes historie er et spejl af samtidshistorien. 1940´erne og 1970´erne fylder rigtig meget, ja, og så 00´erne og 10´erne med mange store ændringer, både i lovgivning og uddannelse og normeringer.

Jeg er dybt imponeret over det store arbejde, der ligger i Børneringen, både fra ledernes og medarbejdernes side og også fra de mange frivillige, der gennem tiderne har bidraget til børnenes ve og vel. Jeg har fået stor respekt for organisationen, der står fast på det selvejende princip. Når man beskæftiger sig med Børneringen, mærker man tydeligt den gode og hjælpsomme og venlige ånd, der begyndte med grundlæggeren, Ingeborg Christiansen.