At fortælle historier

Pia fortæller
Historier på Vollsmose Bibliotek

At fortælle historier

Den mundtlige fortælling

I slutningen af 1990´erne blev jeg opmærksom på Odense Fortællekreds og på fortællerne og deres historier. Det fascinerede mig! Jeg lyttede og lod mig opsluge af fortællingerne. Fantastisk – hvordan mon fortællerne kan huske så meget stof? Hvordan mon de kan fortælle, så man som tilhører glemmer tid og sted?  Og – hvor er verden dog fyldt med dejlige, rørende, festlige, uhyggelige historier! Odense Fortællekreds udbød nogle kurser, og jeg kastede mig ud i at lære at fortælle. Jeg fortæller stadig og gerne! men slet ikke tit.

I mange år samlede jeg på historier, og efterhånden fik jeg fortælleopgaver rundt omkring. Det var skønne og udfordrende år. Vi havde et dejligt kammeratskab i Odense Fortællekreds. Vi fortalte ofte sammen to og to eller i små grupper. Men oftest er jeg optrådt alene, og jeg har tit fortalt om mine bøger. Jeg har fortalt for børn – ja selv for babyer – og for voksne i mange forskellige sammenhænge.

I marts 2022 fortalte jeg historier sammen med Amanda Brandenhoff på Seniorhøjskolen Odenses fortælledag. Temaet var Livsfortællinger.

I det følgende vil jeg berette om nogle af mine mange fortælleopgaver.

Odense Fortællekreds

I 2019 samlede jeg Odense Fortællekreds´ historie.

Skriftet blev udgivet og ligger på nettet under dette link

Skriftet blev sat op og designet af Carsten Legaard, Dialogdesigneren.

I marts 2023 fejrede vi Odense Fortællekreds´ 25 års jubilæum.

FIDA

Læs også om mig på FIDAs – Fortællere I Danmarks – hjemmeside:

http://fortaellereidanmark.wordpress.com/fortaellende-medlemmer/

www.fortaellereidanmark.dk

FORTÆLLEMANIFEST. Jeg er overbevist om, at den mundtlige fortælling burde være en naturlig del af al undervisning, i særdeleshed i folkeskolen.

Jeg har skrevet et Fortællemanifest, der blev vedtaget på FIDAs generalforsamling 19. marts 2021:

Skolens Fortællemanifest

Fortællere i DanmarkFIDA – slår her på tromme for, at den mundtlige fortælling får et come-back i folkeskolen. Både de mundtlige fortællinger fra læreren, hvor de levende fortællinger vækker elevernes nysgerrighed, gør dem videbegærlige og får dem til at huske den viden, der knytter an til historierne. Og de mundtlige fortællinger, som eleverne selv kan skabe og fremføre, så eleverne på den måde bliver fortrolige med at stille sig frem og tage ordet – et vigtigt redskab i vores demokrati. Folkeskolen står over for et kvantespring med en ny folkeskolelov på vej, ´en frihedsmodel´ som den kaldes. Med fokus på det relationelle, på at lytte til hinanden og på at skabe sammen – og i dette billede passer fortællingen ind som fod i hose.

Fortællere i Danmark tilbyder at samarbejde med f. eks. professionsskolerne omkring en model, som styrker og opgraderer den mundtlige fortælling ude på skolerne.

  • Der etableres en fortælle-efteruddannelse med flere moduler, der uddanner fortælle-ambassadører, der kan bringe inspirationen ud på hver enkelt skole.
  • Der tilbydes fortællekurser med konkrete fortælleredskaber, der straks kan bruges, og som er målrettet de enkelte fag og trin.
  • Hver skole får en fortælle-kontaktlærer, der får et budget til at styrke fortællingen på skolen.
  • Eleverne møder op gennem skoletiden professionelle fortællere, der giver dem kunstneriske oplevelser.
  • Eleverne øver sig i at fortælle mundtligt, også for de mindre klasser.
  • I hver kommune oprettes lokale kataloger over frivillige, som gerne vil fortælle om egne oplevelser for eleverne. Det kan inddeles efter temaer som Da morfar var dreng, Den kolde krig, jul i gamle dage, Genforeningsfortællinger mm. De frivillige fortællere deltager i et årligt fortællekursus med en professionel fortæller.
  • Hver skole har sin årlige fortællefestival, som skolen selv skaber. Her oplever de professionelle fortællere, frivillige fortællere, læreres og elevers egne fortællinger.

Den mundtlige fortælling har så mange fordele. Fortællingen skaber sammenhæng og mening. Fortælling giver fælles oplevelser. Fortællingen tvinger os til at sætte os i andres sted, og det er netop grundvilkåret for vores demokrati. Fortællingen giver forståelse og perspektiv. Fortælling kan styrke identiteten og selvfølelsen. Erfaringer fra forløb, hvor skolebørn fortæller, viser en bedret sprogforståelse, både mundtligt og skriftligt. Hjerneforskning viser, at man aktiverer større områder af hjernen, når der fortælles. Lytteevne og hukommelse trænes. Og alle fag har et overflødighedshorn af historier, der kan øge elevernes faglighed og sociale kompetencer. Når eleverne selv fortæller, udvikler de erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder, ligesom de får en baggrund for at tage stilling og handle. Øvelse i mundtlig performance smitter af på alle skolens fag.

Fortællere i Danmark har samlet et katalog over en del af den righoldige internationale forskning omkring fortælling. I kataloget opridses dokumentation for forskning inden for både hjerneforskning og social- og psykologisk forskning. Resultaterne er overbevisende og positive.

Vedtaget 19. marts 2022 på FIDA – Fortællere i Danmarks – generalforsamling

Historiefortælling:

“Palnatoke og alle de andre helte”

Jeg holder allermest af at give historien liv gennem fortællingen. Siden 2012 har jeg fortalt jeg sagn og historier fra vikingetiden seks gange i Historiens Hus i Odense – med udgangspunkt i Palnatoke, som jo levede på Fyn – ja, måske endda i Odense!

Arrangementerne var et samarbejde med Historiens Hus i Odense for Historisk Samfund for Fyns medlemmer med (børne)børn, men der var også offentlig adgang.

Mordet i kirken eller – Knud den Helliges børn

I 1086 blev Danmarks konge, Knud, myrdet i kirken i Odense. Hans og dronning Edels tre børn, Karl, Cecilie og Ingeborg måtte flygte. Jeg fortalte historierne i krypten under Domkirken i Odense i november 2019 i anledning af 100-års fejringen af klostrets genopbygning.

Citat

Citat fra dreng på Rosengårdskolen: “Hvor er det godt, du fortæller for os. Vi kommer til at tænke over så mange ting. Hvor vi kommer fra, hvordan vi har det, hvordan vi er.”

Michael Svennevigs festivals

Jeg har fortalt flere gange ved Michael Svennevigs festivals i København.

I 2023 fortæller jeg den 10. august på festivalen BILLEDER AF LIV under overskriften Et andet blik. Her vil jeg fortælle om min rejse til Palæstina i marts 2023.

I 2019 hed festivalen “MØD VERDEN. Om at være der når det gælder”. Det foregik i Apostelkirken på Vesterbro i København.

Alaa Abdol-Hamid og jeg fortalte sammen ved Michael Svennevigs festival i august 2018 i København: Billeder af liv.

I 2016 optrådte jeg sammen med Charlotte Clante og Erdogan Adanir ved Michael Svennevigs festival: MED OG UDEN SMYKKER i Verdenskulturcentret på Nørrebro i København.

Fortælling i PENs gårdhave på Christianshavn 2014 på festivalen Drømme og visioner, arrangeret af Michael Svennevig.

Kan babyer forstå eventyr?

JA, det kan de! Jeg har fortalt historier for babyer i Mamma Mia, Folkekirkens Tværkulturelle Samvirkes mødregruppe, adskillige gange. Det er et lige stort under hver gang, for de små lytter opmærksomt til, når jeg fortæller for dem. Og deres mødre har en hel vifte af forskellige sprog, for de kommer fra mange forskellige lande.