Aktiviteter

Aktiviteter

Jeg har været med i Historisk Samfund for Fyns bestyrelse siden 2003, i flere år som sekretær og nu en årrække som næstformand. Læs mere om Historisk Samfund for Fyn: www.histfyn.dk

Jeg har i mange år været tovholder for aktivitetsudvalget og har arrangeret masser af udflugter ud til spændede steder i det fynske land for Historisk Samfunds medlemmer.

Jeg har altid interesseret mig for historien og især for, hvordan menneskene har indrettet sig til forskellige tider.

Mens jeg var lærer i folkeskolen, længtes jeg mere og mere efter at få tid til at fordybe mig i historien og at lære mere om den. Det var en stor lykke, da jeg kunne begynde at læse historie på Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) i 1992.

Jeg har skrevet et væld af historiske artikler og bøger og har holdt mange foredrag om forskellige historiske emner.