Indvandring

Danske unge
Danske unge
Danske unge

Indvandring

Jeg interesserer mig for indvandring til Danmark og for udvandring fra Danmark – af mange grunde: Dels har jeg boet i seks-syv år i udlandet, i Tyskland, Frankrig, USA og Canada. Dels har jeg rejst i mange dele af verden og har lært mennesker at kende over alt på jorden. Mange af dem kan jeg kalde mine venner. Jeg har særligt opsøgt Mellemøsten og har fortalt om kultur og historie og historier i serien ”HISTORIEBAZAREN”. Dels har jeg mødt mange indvandrere og flygtninge her i landet og står mange af dem nær. Og endelig er en del af min familie kommet til Danmark fra forskellige dele af verden.

Skrevet om indvandring og udvandring

Jeg har beskrevet indvandring til Danmark i bogen ”1971. Feride og Erdogan fra Tyrkiet til Køge” (2011), hvor hovedpersonerne er et par søskende, der kom til Danmark, og hvor jeg også fortæller indvandringens historie. Jeg har beskrevet udvandring fra Danmark i bogen ”1872. Maren og Peter fra Danmark til Amerika” (2005).

God indvandring

Jeg kender rigtig mange mennesker, der er kommet til Danmark, og har venner blandt dem, som jeg nu har fulgt gennem generationer. De bidrager alle til det danske samfund. Det harmer mig, når jeg hører indvandring nedladende omtalt. Jeg lytter hellere til forskere som Hjarn von Zernichow (”Integration – her går det godt”, 2019) og Hans Lassen (”En supertanker ændrer kurs”, 2017), der med tørre tal og fakta påviser, at det går bedre og bedre. Indvandrerne, flygtningene og deres efterkommere uddanner sig og får jobs og klarer sig godt. Desværre tiltrækker en lille restgruppe i alt for høj grad pressens og visse partiers opmærksomhed. Jeg er overbevist om, at hvis man fokuserer på de positive resultater og historier og på de gode rollemodeller, kommer vi meget længere.

Udgivelser

Jeg har interviewet 22 unge mennesker med indvandrer- og flygtningebaggrund fra seks familier og har udgivet deres historier i: ”DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed”, (2019).

Jeg har interviewet 24 beboere fra Vollsmose og har udgivet deres historier i: ”24 Gode historier fra Vollsmose”, (2017). Her fortæller jeg historien om, at bydelen og dens beboere er langt bedre end dens rygte.

Støttegruppen BØRNENE HJEM FRA SYRIEN NU!

Jeg har deltaget aktivt i arbejdsgruppen siden 2020. Trods mangfoldige aktioner, breve, henvendelser og meget andet, er der stadig nogle børn og nogle mødre i en frygtelig lejr i Syrien. Vi bliver ved, bl.a. i et godt samarbejde med Repatriate the Children.